SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA U ENERGETICI
 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije na smeru Energetska elektronika i mašine i elektroenergetika kao izborni predmet na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
Fond časova 3+3.
 
Predmetni nastavnici
 
Asistent
 
Obaveštenja
 
Studenti koji nisu položili predmet Sistemi automatskog upravljnja u energetici a žele da rade testove sa novom generacijom neka se upišu na spisak ovde
 
 

Pretraga