SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA U ENERGETICI
 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije na smeru Energetska elektronika i mašine i elektroenergetika kao izborni predmet na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
Fond časova 3+3.
 
Predmetni nastavnici
 
Asistent
 
 
Obaveštenja
 
 
 

Pretraga