1. Dr Miodrag V. Popović - Digitalna obrada signala

2. Dr Ljiljana Milić, Dr Zoran Dobrosavljević - Uvod u Digitalnu obradu signala

 

Pretraga