Primena DSP-a u upravljanju
 
Predmet se sluša u osmom semestru na Studijskom programu Računarstvo i automatika i u šestom semestru na Studijskom programu Merenje i regulacija Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJA
 

USMENI ISPIT U JUNSKOM ROKU

Usmeni ispit u junskom roku biće održan u sredu 19. juna u 11h u učionici 104 u zgradi FTN-a.

Pretraga