Primena DSP-a u upravljanju
 
Predmet se sluša u osmom semestru na Studijskom programu Računarstvo i automatika i u šestom semestru na Studijskom programu Merenje i regulacija Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJA
 

USMENI ISPIT - OKTOBARSKI DODATNI ROK 2

Usmeni ispit biće održan u petak 29.9.2023. u 14:30 u učionici NTP-417.

Pretraga