Primena DSP-a u upravljanju
 
Predmet se sluša u letnjem semestru četvrte godine studija (osmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
Obaveštenje: 
Niko nije položio pismeni ispit u aprilskom roku.
 
 

Pretraga