Materijal sa vežbi:

Pomoćna literatura:

  • Uvod u spektralnu analizu signala, osnovni pojmovi o Furijeovim redovima i Furijeovoj transformaciji: spektralna_analiza_signala .

Pomoćni materijal:

Primeri ispita iz prethodnih godina:

Stari materijali:

Pretraga