Nastavni materijali sa predavanja

Primeri obrade slike

Nastavni materijali za vežbe

Uvod u Matlab (vežbe 1-5)

Uvod u obradu slike (vežba 6)

Kompleksna obrada slike (vežba 7)

Dodatni materijal za vežbe 1 i 2

Dodatni materijal za vežbe 3 i 4

Dodatni materijal za vežbe 5 i 6

Dodatni materijal za obradu slike

 

Posle školske 2016/2017. godine

Nastavni materijali sa predavanja i spisak ispitnih pitanja

 

Školska 2016/2017. godina

Nastavni materijali sa predavanja i spisak ispitnih pitanja

 

Pre školske 2016/2017. godine

Nastavni materijali sa predavanja i spisak ispitnih pitanja

Pretraga