MODELIRANJE SIMULACIJA I UPRAVLJANJE
 
Predmet se sluša u 7. semestru osnovnih akademskih studija na Odseku za Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
dr Željko Kanović, vanredni profesor
 
Asistenti
Smilja Stokanovć, asistent
Jovana Arsenović, asistent 
Jelena Kerac, saradnik u nastavi
 
OBAVEŠTENJA
 
Usmeni ispit u junskom  roku biće održan u petak, 21. 6. 2024. u učionici NTP415 od 10 časova.
 
 
VAŽNO OBAVEŠTENJE U VEZI ODRŽAVANJA ISPITA
 
Drage kolege,
 
Svi smo svesni rizika okupljanja u zatvorenom prostoru, mi smo preduzeli mere koje zavise od nas i smanjili broj ljudi u učionici i povećali broj grupa za polaganje.
Molimo sve vas, koji se ovih dana ne osećaju dobro ili su imali rizične kontakte da odlože polaganje ispita! Mi ćemo sa naše strane obezbediti polaganje u terminima, koji su bezbedni za sve.
Podsećamo da su maske na ispitu obavezne i da sedite po utvrdjenom rasporedu.
Sa Katedre
 
 

Studenti koji su slušali predmet pre školske 2017/2018 godine imaju pravo da biraju da li žele da polažu ispit po pravilima polaganja ispita u godini kojoj su slušali predmet ili po pravilima polaganja ispita koja važe od školske 2018/2019 godine, odnosno, da potvrde ocenu sa pismenog, po spisku ispitnih pitanja, koje važe sada.

Oktobarski rok
Usmeni deo ispita će se održati u petak, 15. septembra od 8.30 č. u učionici NTP-415.

 

Septembarski rok I 
Objavljeni su rezultati ispita održanog 30. 8. 2023. i možete ih pogledati na sledećem linku. Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak, 4. septembar od 10.00 č. u učionici NTP-415.
 
 
Julski rok 
Objavljeni su rezultati ispita održanog 9. 7. 2023. i možete ih pogledati na sledećem linku. Usmeni ispit će se održati u petak, 14. jula 2023. od 10.00 č. u NTP-411.
 
 
Junski rok 
Objavljeni su rezultati ispita održanog 19. 6. 2023. i možete ih pogledati na sledećem linku. Usmeni ispit će se održati u petak, 23. juna 2023. od 10 časova u učionici NTP-411.
 
Aprilski rok 
Objavljeni su rezultati ispita održanog 26. 4. 2023. i možete ih pogledati na sledećem linku. Usmeni ispit će se održati u petak, 28. aprila 2023. od 10.00 u učionici NTP-411.
 
Februarski rok 
Objavljeni su rezultati ispita održanog 8.2.2023. i možete ih pogledati na sledećem linku. Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 13. februara 2023. od 10.30 u učionici 103.
 
Januarski rok 
Objavljeni su rezultati ispita održanog 25. 1. 2023. i možete ih pogledati na sledećem linku. Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 30. januara od 11 časova u učionici 105.

Predrok - usmeni
Raspored polaganja usmenog ispita u predroku - nalazi se na sledećem linku
 
Popravni kolokvijum i predrok za usmeni 
Popravni kolokvijum iz predmeta Modeliranje, simulacija i upravljanje će biti organizovan 16. ili 17. januara. Molimo sve kolege koji planiraju da izađu na popravni kolokvijum da se upišu na sledeći
spisak.
Mjesto i vrijeme održavanja će biti naknadno objavljeno.
Kolege koje su položile kolokvijum, mogu izaći na usmeni ispit u predroku i potrebno je da se upišu na sledeći
spisak. Usmeni ispit u predroku biće organizovan u srijedu, 18.1.2023. od 12.15 u učionici NTP418.

RAČUNARSKI KOLOKVIJUM
Na sledećem spisku možete naći raspored termina za računarski kolokvijum.

Računarski kolokvijum iz predmeta Modeliranje, simulacija i upravljanje održaće se 9.1. i 10.1.2023. u terminu vježbi. Molimo sve kolege koje planiraju da izađu na računarski kolokvijum da se upišu na spisak svoje grupe.
Kolege koje su uplatile polaganje preko kolokvijuma i žele da izađu na računarski kolokvijum, potrebno je da se upišu na spisak Stari studenti.
Spisak će biti zaključan 4. januara, nakon čega će biti objavljeno mjesto održavanja kolokvijuma.
 
 

Pretraga